česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6662 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
(TAJENKA) při klekání v předvečer svátku svatého Jana Křtitele zvěstuje, že nastal pravý čas k shánění bylin a koření, dobrých pro vaření a zázračných na léčení.
Verbundene Quadrate Legenden
Quadrat 1:
Zlomení; vůdce politické strany; řeka protékající Ostravou; ustálený způsob jednání.
Quadrat 2:
Anglicky „zlozvyk“; mužské jméno německého původu; značka kotangenty; proto (lat.).
Quadrat 3:
Příjemně; mezinárodní číslo bankovního účtu; hroznovitá květenství; irská zpěvačka.
Quadrat 4:
Stísněně; dř. název Konga; římské číslo 103; keltský název Irska.
Quadrat 5:
Okresní ústav národního zdraví (zkr.); osud; neschopní řeči; moravské město.

TAJENKA.
Hilfe: ERIN; IBAN; VICE
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file