česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6663 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Jaká (1. TAJENKA), taková (2. TAJENKA).
Slovenské přísloví
Aus 2 mach 1 Legenden
Vodorovně:
A – Frackové; korýši s klepety. B – Označení boha ve Starém zákoně; jméno oštěpařky Zátopkové. C – Rozpis vyučovacích hodin; dezén. D – Normální stav; jitro. E – Velký potlesk; sčítací znaménko.
Svisle:
Pravý blok – 1. a 2. TAJENKA.
Hilfe: ADONAI
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file