česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6662 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Mistr houslař Přemysl Otakar Špidlen (18. 6. 1920, Praha – 6. 1. 2010, tamtéž), třetí z dynastie houslařského rodu, byl světově uznávaný znalec starých nástrojů, expert státní sbírky, spoluzakladatel a člen Kruhu umělců-houslařů, člen několika světových houslařských asociací, porotce mezinárodních i domácích houslařských soutěží. Byl nositelem řady významných našich i světových ocenění za nástroje, které vyrobil. Houslí, viol a violoncell z jeho dílny vyšlo na 300. Hráli na ně např. členové Smetanova kvarteta, (TAJENKA) mladší, Yehudi Menuhin, Nora Grumlíková či její žáci Ivan Ženatý a Čeněk Pavlík.
Schneekristall Legenden

1-4 – Dolina.
3-6 – Vlněná látka na pláště s jemným vlasem.
5-8 – Rychle pečený silnější plátek masa.
7-10 – Modrý drahokam.
9-12 – Úředník zabývající se přepisováním.
11-14 – Pomlka.
13-16 – Zpráva po někom poslaná.
15-2 – Dudy (nář.).
žlutě – TAJENKA.
Hilfe: ULSTR
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file