česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6662 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Člověk je zdravý, když ho pokaždé (TAJENKA).
Lidové úsloví
Klassisches Kreuzworträtseln Legenden
Vodorovně:
A – Česnečka; označení dne, měsíce a roku. B – Z tohoto důvodu; oblíbenost. C – Výhry; hudební styl původem z Jamajky; korálový ostrov. D – Anglicky „jíst“; špatné počasí; cizopasné houby. E – TAJENKA. F – Nástroj na žnutí trávy; edémy; jsoucno ve filozofii. G – Arab (dř.); jméno herečky Pazderkové; starověká početní tabulka. H – Odraz světla; bývalá 9. planeta sluneční soustavy. I – Hospodář (nář.); organické rozpouštědlo.
Svisle:
1 – Opční právo; směs mlhy a kouřových zplodin. 2 – Močovina; část obličeje. 3 – Účet; tep. 4 – Svalovité útvary tvořící ústa; MPZ Slovinska; domácky Redmond. 5 – Typ pšeničné mouky; scediti; kód pro sanskrt. 6 – Pokojová rostlina (hovor.). 7 – Značka decibelu; starořecká oblast; angl. zkr. osobního počítače. 8 – Pobídka; staré zájmeno (které); avšak. 9 – Koncentrace rozpuštěné látky v jednotce roztoku; první vystoupení. 10 – Bídně; potom. 11 – Západoafrický stát; úmrtí.
Hilfe: ATIKA; EAT; ENS; TITR
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file