česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6662 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Podle pověsti žil v řece u Budyně nad Ohří drak, který požíral děti z okolí. Tamější obyvatelé se draka zbavili tak, že mu předhodili mrtvé (TAJENKA) naplněné nehašeným vápnem. Když drak zdechl, vycpali ho a vystavili v Budyni na radnici.
Verbundene Quadrate Legenden
Quadrat 1:
Lesklá hedvábná tkanina; rod drobných trav; milkování (expr. a zast.); záhady.
Quadrat 2:
Řecká bohyně sváru; služební pořadí; informace; lyžařský pozdrav.
Quadrat 3:
Šéf; obroubit šitím; lump; průrva.
Quadrat 4:
Zvyklost; úsek; rozvojový program OSN; 1. samočinný čs. počítač.
Quadrat 5:
Hlaveň (slang.); spojka i částice; egyptský bůh (Osiris); anglicky „oheň“.

TAJENKA.
Hilfe: AIRA; UNDP
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file