česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6663 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
První poštovní známky se na našem území začaly používat od 1. června 1850. Tehdy Rakousko-Uhersko vydalo první emisi platnou pro celou monarchii. Známky byly vytištěny na ručním papíře, měly zoubkování a byl na nich zobrazen (TAJENKA).
Wabenrätsel Legenden

A1 – Mince. A2 – Ferment. A3 – Rozkvět.

B1 – Zažehnutí. B2 – Tyč na stěžni pro plachtu. B3 – Zpěvný pták s kropenatým peřím.

C1 – Lump. C2 – Bajonet. C3 – Jídlo.

2 – TAJENKA.

Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file