česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6735 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Dle mého uznání měla by každá žena kromě psaní, čtení a počítání i trochu zeměpisu, přírodopisu, obzvláště ale historii své vlasti znát. A nejvíce toho mají potřebí matky! Kdyby byly věděly matky české, co to je býti hrdým na svůj národ, kdyby byly znaly ocenit krásný jazyk svůj a neučily děti hned z mládí klanět se cizím modlám a vlastní svatyni zneuctívat: nebylo by to přišlo snad tak daleko, aby se dávaly v Čechách české plesy, a pravý vlastenec aby byl obdivován jako (TAJENKA).
Božena Němcová (* 4. 2. 1820 Vídeň, + 21. 1. 1862 Praha – Nové Město)
Klassisches Kreuzworträtseln Legenden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A


B


C


DEFGHI


J


K


Vodorovně:
A – Slůvko rozpaků; opotřebovat jízdou. B – Osten; kontrapunktická hudební skladba; typ stanu (slang.). C – Klasické dílo; zkratka pro geneticky modifikovaný organismus; bistabilní klopný obvod (zkr.). D – Část lidského těla nad boky; vyryté kusy trávníku; písmeno řecké abecedy; napodobenina. E – Ráj; označení velikosti tužkové baterie; malá plachetnice; asijský jelen. F – TAJENKA. G – Někdo; černá káva; slabika smíchu; tento. H – Tvorové s nedostatkem pigmentu; zkratka táry; místo (v zaměstnání); japonská letecká společnost. I – Anglicky „dub“; ouha; pokroková. J – Opak hlučné; zařízení na hašení vápna; člen vyhynulého kočovného asijského kmene. K – Část vysoké školy; iniciály herečky Polákové.
Svisle:
1 – Vnitřek švestky nebo třešně. 2 – Pryskyřice k vykuřování při náb. obřadech. 3 – Chemická značka thalia; zobáním spolykat. 4 – Opevněné šlechtické sídlo; malý nos; vzorec fluoridu jodného. 5 – Iniciály tenistky Navrátilové; smluvené setkání; latinsky „v“; citoslovce opovržení. 6 – Vlasy sčesané do čela; název značky metru; stát na Blízkém východě. 7 – Dřeviny rodu Yucca; zástupce dítěte při křtu; předložka. 8 – Já v psychologii (mn. č.); obyvatelka Ruska; německy „krát“. 9 – Předložka; příslušnice jednoho ze starogermánských kmenů; zdířka na PC pro připojení externích zařízení. 10 – Zdvořilé označení ženy; ohlášení v kartách (rekontra); prostor spojující místnosti v domě. 11 – Identifikační číslo osoby; iniciály herečky Medvecké; znovu; ozn. stupně tvrdosti tužek. 12 – Zkratka tlaku krve; výborně (ital.); tělo. 13 – Hliněný flétnový nástroj; podpis anonyma. 14 – Poranění vřelou vodou. 15 – Jméno meteoroložky Zárybnické.
Hilfe: ANA; GÓTKA; IF; KARB; MARAL; RÉ
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file