česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6735 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Malíř a grafik (TAJENKA) (3. 2. 1920 Louny – 12. 7. 2011 tamtéž), jehož dílo je zastoupeno v řadě zahraničních galerií a muzeí, byl světovým průkopníkem ve využívání počítače k umělecké tvorbě. O svém výtvarném vývoji řekl: „Začínal jsem ve čtyřicátých letech jako krajinář. Ve svém dalším vývoji jsem prošel všemi proměnami malířství typickými pro začátek tohoto století. V šedesátých letech jsem došel k abstraktní malbě a jako první jsem použil počítač jako pomocný nástroj. Od struktur, pro které je charakteristický přísný řád, jsem se pomalu dostal k liniím, kde postupně převládla náhodnost jako určující faktor.“
Aus 2 mach 1 Legenden
Vodorovně:
A – Nezdvořilá troufalost; zdobené okrouhlé cukrářské pečivo. B – Rozumný; uhelný prach. C – Příslušník četnictva; vyčnívat (-í-). D – Sluníčko; střední chod koně. E – Ventilátor; slovensky „pták“. F – Spolupracovník; dětská stavebnice.
Svisle:
Pravý blok – TAJENKKA.

Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file