česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7120 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Co je to?
Nejí to, nepije to a přece to roste.
(TAJENKA)
Verbundene Quadrate Legenden
Quadrat 1:
Citoslovce cvaknutí; lesní žínka; jméno moderátora a hudebníka Hámy; polotuhý pokrm.
Quadrat 2:
Nejtemnější část podsvětí (v řecké mytologii); korýši s klepety; latinsky „ejhle“; francouzsky „dobře“.
Quadrat 3:
Práce (z angl.); palčivý pocit v jícnu při poruše trávení; zákrut; název jedné z věží hradu Trosky.
Quadrat 4:
Povrchní obdivovatel všeho módního; nevydávající žádný zvuk; arabský stát; kupole (mn. č.).
Quadrat 5:
Vzorec chloridu sodného; horská louka; barevný model čtyř barev pro tiskárny; nátěrové hmoty.

TAJENKA.
Hilfe: BIEN; CMYK
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file