česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6738 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Slovy můžeš zatajit, co chceš, (TAJENKA) tě prozradí.
François de la Rochefoucauld
Pfingstrose Legenden
1 – Gramofonová deska z umělé hmoty.
2 – Malá pec.
3 – Vystupující vodorovný pás na zdi.
4 – Zlato.
5 – Malá žába se skrvnitým břichem.
6 – Město na Litoměřicku.
7 – Snížení intenzity.
8 – Malá lípa.
9 – Lupení.
10 – Skupina odvozená od benzenu.
11 – Chocholatý pták bahňák.
12 – Mše (hud.).
žlutě – TAJENKA.
Hilfe: FENYL; MISSA
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file