česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6839 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Přečkat se dá všechno, nezmění-li se (TAJENKA), změníš se ty.
Stefan Kisielewski
Doppelmosaik Legenden
Vodorovně:
A – Saské město; součást tříslovin. B – Poslední fáze skoku; být vystaven dešti. C – Roky; sobolí kožešina. D – TAJENKA. E – Omítnouti (zeď); díly. F – Týkající se dítěte; usmrtit ve vodě. G – Pelichat; plešatět.
Svisle:
1 – Ničemné; protiklad ďábla. 2 – Riskování; kód bývalého rakouského šilinku; obec na Mělnicku. 3 – Šikmo; dokonavost nebo nedokonavost slovesa; horní část zadní nohy čtyřnohého zvířete. 4 – Základní částice hmoty; ta i ona; názvy knih. 5 – Ne; omastek; opasek (zast.). 6 – Domácky Jonatan; nasycovat.
Hilfe: HOSTÍN; NATAN; PIRNA
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file