česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6791 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Robert Matula se narodil 16. 1. 1918 v Radvanicích a zemřel 12. 6. 2012 v kanadské Victorii. Za 2. světové války byl příslušníkem čs. zahraniční armády. V roce 1944 se stal členem výsadku (TAJENKA), který měl za úkol na našem území provádět sabotážní úkoly a organizovat partyzánskou činnost. Po únoru 1948 se Matulovi podařilo emigrovat.V r. 1990 byl povýšen na plukovníka pěchoty a v roce 2009 pak na brigádního generála ve výslužbě.
Dreieckrätsel Legenden
1 – Značka wattu.
2 – Otázka 1. a 4. pádu.
3 – Mezinárodní zkratka souhvězdí Plachty.
4 – Okraj kontinentu pod mořskou hladinou.
5 – Semiš.
6 – Buňka.
7 – TAJENKA.
Hilfe: VEL
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file