česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6692 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Josef (TAJENKA), římskokatolický kněz a jezuita, se narodil 3. 1. 1917 v Boršicích v rodině mlynáře. Za války se zapojil do protinacistického odboje. V červenci 1944 jej zatklo gestapo. Po krutých výsleších byl internován v Terezíně. Začátkem 50. let byl poslán do koncentračního kláštera, poté k PTP. Roku 1952 ho zatkla StB. Následoval vykonstruovaný proces, v němž byl odsouzen za velezradu a špionáž k 11 letům vězení. V r. 1999 mu prezident udělil Medaili Za zásluhy I. stupně. Závěr života prožil na Velehradě, kde 26. 6. 2014 zemřel.
Verbundene Quadrate Legenden
Quadrat 1:
Docela; nejtemnější část podsvětí (v řecké mytologii); král ze Shakespearovy hry; turecká technika malby na vodní hladině.
Quadrat 2:
Cíp květního kalichu; bělouš; román Jane Austenové; nápor.
Quadrat 3:
Mravní čistota; vyhnanství; spodnější část zemské kůry; žvást.
Quadrat 4:
Jednotka výkonu (zn. W); spojka i částice; citoslovce opovržení; noviny a časopisy.
Quadrat 5:
Slepičí citoslovce; žlutočerný hmyz se žihadlem (plurál); suť na úpatí hory; ostrov ve Středozemním moři.

TAJENKA.
Hilfe: EBRU; SIMA; UŠET
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file