česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6739 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Herečka Zdenka Gräfová (31. 7. 1886 Vrbno nad Lesy – 22. 8. 1976 Brno) hrála nejprve u kočovné divadelní společnosti, své první stálé angažmá pak získala r. 1913 v Lidovém divadle Uranie. Převážnou část svého aktivního života strávila na brněnských divadelních prknech. Byla také významnou pedagožkou na divadelním oddělení brněnské konzervatoře a Janáčkově akademii múzických umění. Mezi její žačky patřily kupř. Vlasta Chramostová nebo Vlasta (TAJENKA).
Silben Kreuzworträtseln Legenden
Vodorovně:
A – Popelářský vůz; zadní části lodí. B – Korzár; výrobny piva. C – Zařízení upravující činnost strojů; severští přežvýkavci. D – Popěvek; jméno spisovatelky a scenáristky Pawlowské. E – TAJENKA. F – Střet; pozpátku. G – Skupenství vody; dokončení. H – Čísla nad zlomkovou čárou; pracovat se žhavým železem. I – Troky; dloubat.
Svisle:
1 – Malá flétna; dělníci hloubící výkopy. 2 – Vojenský kněz; propagace; bývalá italská měna; pohyb podle hudby. 3 – Oddíl knihy; velice; dotknutí (mn. č.). 4 – Šraňky; světelný kruh kolem měsíce; generace. 5 – Dívka (knižně); chemické sloučeniny; zhotovená vázáním; hrát fotbal (expr.). 6 – Pach ryb; často dunět.
Hilfe: HALO; KOREKTORY; KUKA
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file