česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6767 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Člověk, který je málo vzdělaný, roste jako vůl. Roste jeho (TAJENKA), nikoliv rozum.
Arabské přísloví
Verbundene Quadrate Legenden
Quadrat 1:
Nevýrazně; dvojzpěv; mužské jméno řeckého původu (Lev); sicilská sopka.
Quadrat 2:
Činnost; citoslovce klapnutí; římský politik a spisovatel; epopej.
Quadrat 3:
Bezpřízvučná doba v taktu; řehtat; část těla; plynný uhlovodík.
Quadrat 4:
Nejnižší správní jednotky; prudce jedovatá bylina; mety; nářečně jenom.
Quadrat 5:
Německá karetní hra; jídlo (knižně); Zeyerův hrdina (Amisův přítel); trup.

TAJENKA.
Hilfe: AMIL; SKAT
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file