česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6738 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
V dubnu 1344 byla Praha povýšena na arcibiskupství. Proto bylo rozhodnuto o stavbě nového metropolitního chrámu. Na místě, kde stávala rotunda založená sv. Václavem, byla později vybudována románská bazilika. Zde 21. listopadu 1344 položili (TAJENKA) a markrabě moravský Karel IV., jeho otec Jan Lucemburský, bratr Jan Jindřich a arcibiskup Arnošt z Pardubic základní kámen katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha.
Wechselrätsel Legenden
Vodorovně:
A – Oslovovat ve 3. osobě mn. č.; hořce. B – Řeka v Anglii; oschnout na povrchu. C – Část České republiky; maďarské jméno Jana. D – TAJENKA. E – Infekční onemocnění (skarlatina); zabijačkové výrobky. F – V kapkách stéct; ráj. G – Nástroje dřevorytce; fotografie a filmy.
Svisle:
1 – Na ono místo (zast.); nevelký, ale zdatný. 2 – Keltské mužské jméno; vydávat vraní zvuky. 3 – Látka na vyšívání; loupežník. 4 – Proud; stromořadí; kód bývalého rakouského šilinku. 5 – Pražská čtvrť (ZOO); řízení (vojska). 6 – Vůbec nic; latinsky „totéž“. 7 – Tretka; obrněná bojová vozidla.
Hilfe: IDEM; IVOR
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file