česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6839 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Šťastlivec najde žen-šen (TAJENKA).
Korejské přísloví
Verbundene Dreiecke Legenden
1 – Římská jednička.
2 – Chemická značka cínu.
3 – SPZ Prachatic.
4 – Římský bůh války.
5 – Rodiště Antonína Sovy.
6 – Odměřené.
7 – TAJENKA.
8 – Dřevěný pantofel.
9 – Křídlo dveří.
10 – Obilnina.
11 – Eden.
12 – Iniciály režiséra Kachyni.
13 – Označení Ústeckého kraje na registrační značce.
Hilfe: PACOV
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file