česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6791 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Žalující strana u soudu:
V zalepené obálce (TAJENKA) přijmu, ale na otevřeném lístku ho nesnáším.
Verbundene Quadrate Legenden
Quadrat 1:
Vnímání; onaká; organická sloučenina; nemnoho.
Quadrat 2:
Nejnižší územní jednotky; jedovatý kapalný prvek; něco; jméno cestovatele Holuba.
Quadrat 3:
Zadní strana krku; slovensky „tříska“; který; domácky Eržika.
Quadrat 4:
Přítok Labe; bidlo v kurníku; brva; holandské město (výroba sýrů).
Quadrat 5:
Tuk k mazání usní; český výrobce hraček; zvrásněná tkanina; slaná minerálka.

TAJENKA.
Hilfe: EDAM; ENOL; LIKR
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file