česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6584 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Krátká řeč je dobrá řeč, i kdyby byla (TAJENKA).
Německé přísloví
Rätselschnecke Legenden
(počet písmen) Do středu:
(6) – Dětská hra. (4) – Polynéský opojný nápoj. (5) – Nápoj s chininem. (4) – Rána. (7) – Nečinit. (5) – Část závodu. (5) – Skrojek chleba.
Od středu:
(4) – Spisy. (5) – Jíst (dětsky). (4) – Uhlovodík. (5) – Prostředek na čištění skla. (6) – Ruský básník. (5) – Druhá tráva. (4) – Dravý pták. (3) – Obrovský bájný pták.
TAJENKA.

Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file